Dňa 30.9.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0084/2022/E-PP, ktorým úrad mení rozhodnutie o schválení Prevádzkového poriadku PPS

Zdieľať

Dňa 30.9.2022 vydal ÚRSO rozhodnutie č. 0084/2022/E-PP, ktorým úrad mení rozhodnutie o schválení Prevádzkového poriadku PPS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2022.
Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú v sekcii Dokumenty/Prevádzkový poriadok.

Zdroj: SEPS

Aktuality