V súvislosti s prípravou prepojenia krátkodobého trhu s elektrinou v ČR a SR a s tým súvisiacimi úpravami podmienok obchodovania bol spracovaný dotazník k úprave harmonogramu DT v rámci pripravovaného Market Couplingu.

Dokument je zverejnený:

Aktuality