Na základe písomného oznámenia Ing. Alojza Bernáta o odstúpení z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS, a. s.) sa ku dňu 31.7.2012 končí výkon jeho funkcie člena predstavenstva SEPS, a. s.
Ing. Alojz Bernát naďalej zostáva vrchným riaditeľom úseku ekonomiky SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS

Aktuality