Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., bol s účinnosťou k 6. 9. 2012 zvolený do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Martin Malaník.

Aktuality