Vážení obchodní partneri,

na webovej stránke spoločnosti boli k 28.9.2012, v zmysle Zákona o energetike, Z.z. č.251/2012 paragraf 19, ods. 5, zverejnené nové Technické Podmienky.
Zároveň boli zverejnené objemy požadovaných Podporných Služieb na rok 2013.

Zdroj: SEPS

Aktuality