V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu SRV, TRV3MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012.“

Aktuality