Bol zverejnený Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., platný od 1.1.2013 .

Dokument je zverejnený v časti:

  • Dokumenty / Prevadzkový Poriadok
  • Aktuality