V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO a ZVO pre obdobie od 01.02.2013 do 28.02.2013.

Aktuality