Bolo uverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2014/E-PP o zmene prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy s platnosťou od 2.4.2014.

Nachádza sa v časti:

  • Dokumenty / Prevádzkový poriadok
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality