V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS druhu TRV3MIN-, TRV10MIN- a TRV15MIN- pre obdobie od 20.06.2015 do 26.06.2015. Pre každý typ PpS je možné zadať maximálne 3 ponuky, vrátane ponúk objemovo a časovo nedeliteľných.

Zdroj: SEPS

Aktuality