Bol zverejnený aktualizovaný „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“

  • Nachádza sa v časti: Dokumenty / Prevadzkový Poriadok
  • Na stiahnutie tu : PP_SEPS_as_0058_2015_E-PP.pdf
  • Aktuality