Boli zverejnené požadované objemy PpS pre obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Nachádza sa v časti:

  • Služby / Podporné služby / Požiadavky na PpS / Rok 2016
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality