V nadväznosti na zverejnenie Súťažných podkladov k výberovému konaniu na obstaranie podporných služieb na rok 2009 dňa 29.10.2008 oznamujeme, že dňa 30.10.2008 bola vykonaná úprava Súťažných podkladov k výberovému konaniu na obstaranie podporných služieb na rok 2009.
Upravené Súťažné podklady sú zverejnené v dokumente SutaznePodklady_PpS_2009_2.pdf

Aktuality