Boli zverejnené požadované objemy PpS pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. Nachádzajú sa v časti: Služby / Podporné služby / Požiadavky na PpS / Rok 2017.

Zdroj: SEPS

Aktuality