Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0333/2016/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity výrobcov s účinnosťou odo dňa 01.12.2016 do 31.12.2016. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality