Bol zverejnený aktualizovaný „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“

Rozhodnutím ÚRSO č. 0002/2017/E-PP zo dňa 9.1.2017 bol obsah prevádzkového poriadku č. 0021/2016/E-PP doplnený o Prílohu G: „Metodika všetkých PPS pre poskytovania údajov o výrobe a zaťažení“

  • Nachádza sa v časti Dokumenty / Prevádzkový poriadok
  • Na stiahnutie tu : Priloha_G_PP_SEPS_Metodika_GLDP.pdf
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality