Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2018. Dokumenty sa nachádzajú v sekcii SlužbyPodporné službyVýberové konania na PpSRok 2018.

Zdroj: SEPS

Aktuality