Bola zverejnená zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS (kapitola 5) na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0010/2018/E-PP s právoplatnosťou od 7.8.2018.

Zdroj: SEPS

Aktuality