Zahájenie verejnej konzultácie k návrhu Metodiky pre výpočet prenosových kapacít pre dlhodobý trh v regióne Core Dňa 10. júna 2019, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) regiónu Core zahájili v súlade s článkom 6 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1719/2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (nariadenie FCA), verejnú konzultáciu v súvislosti s návrhom Metodiky pre výpočet prenosových kapacít pre dlhodobý trh v regióne Core. Konzultácia bude otvorená do 10. júla 2019 (vrátane) a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ENTSO-E 

Aktuality