Dňa 26.09.2019, na 53. zasadnutí Plenary Regionálnej skupiny Continental Europe, ENTSO-E (ďalej len „RGCE“), boli schválené parametre vstupujúce do výpočtu objemov a samotné objemy PpS typu PRV± pre jednotlivé TSO v rámci RGCE. Z vyššie uvedeného rozhodnutia Plenary RGCE vyplýva, že požadovaný objem PpS typu PRV± pre rok 2020 bude v celkovom rozsahu ±27 MW namiesto pôvodne plánovaných ±26 MW.
 
Objemy PpS na rok 2020 sa nachádzajú v časti Služby/Podporné služby/Požiadavky na PpS.

Aktuality