Dňa 31. 3. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené aktualizačné zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky.

Zdroj: SEPS

Aktuality