Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) zahájila dňa 11.10.2021 Verejnú konzultáciu k zmene a doplneniu Metodiky EÚ na stanovenie cien za regulačnú energiu v súlade s čl. 30 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie 

Zdroj: SEPS

Aktuality