Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2021/E-EU, ktorým úrad udeľuje výnimku z článku 16 odsek 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou.
Nachádza sa v sekcii Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (sepsas.sk)

Zdroj: SEPS

Aktuality