Dňa 1. 1. 2022 nadobúdajú účinnosť aktualizované dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky

Aktuality