Bolo uverejnené Rozhodnutie ÚRSO č. 0312/2011/E ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a regulačnej elektriny s účinnosťou od 02.07.2011 do 31.12.2011.
Nachádza sa v časti Dokumenty / Rozhodnutia ÚRSO

Aktuality