Bol zverejnený aktualizovaný „Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“

  • Nachádza sa v časti Dokumenty / Prevadzkový Poriadok
  • Na stiahnutie tu :PP_0006_2017_E-PP
  • Aktuality