Bol zverejnený nový Prevádzkový poriadok spoločnosti SEPS, a. s. a aktualizované Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.

Dokumenty sa nachádzajú v častiach:

  • Dokumenty/Prevádzkový poriadok
  • Dokumenty/Technické podmienky
  • Aktuality