Bolo zverejnené výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc pre rok 2013

  • StratyVS 2013
  • Aktuality