Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2020/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos elektriny na roky 2020 až 2021. Nachádza sa v sekcii DokumentyRozhodnutia ÚRSO.

Aktuality