Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0193/2020/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za systémové služby na roky 2020 a 2021. Nachádza sa v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO.

Aktuality