Oznámenie aukčnej kancelárie SEPS, a.s.

Zdieľať

Aukčná kancelária SEPS, a.s. oznamuje, že vzhľadom na problémy vo výmene dát s PSE-O S.A. je začiatok jednostranného denného prideľovania prenosových kapacít na cezhraničnom profile SEPS/PSE-O predbežne posunutý na 12.4.2005 (prideľovanie na 13.4.2005).

Podrobnejšie informácie je možné získať v častiach:

Aktuality