Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
Damas Energy

Damas Energy (DaE) je komplexný informačný systém pre obchodné riadenie prenosovej sústavy. Informačný systém DaE implementovaný v podmienkach spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) slúži na automatizáciu obchodných a technických procesov spojených s riadením a prevádzkou elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu – nominovanými operátormi trhov s elektrinou, výrobcami elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či poskytovateľmi podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi internými používateľmi. Systém DaE každodenne zabezpečuje obojstranný prenos obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie.

 

Aktuálne informácie

Dňa 05.02.2022 bol na produkčnom prostredí obchodného systému DaE vykonaný úspešný prechod z technológie Java na HTML5 a zároveň prechod na vyššiu verziu jadra systému.

Predošlá verzia DaE využívala pre komunikáciu cez webové služby protokoly: TLS 1.0, TLS 1.1 a TLS 1.2. Od úspešného prechodu t.j. od 05.02.2022 je možné počas prechodného obdobia využívať všetky pôvodné protokoly TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, avšak po jeho ukončení bude využívaný len šifrovací protokol TLS 1.2. Dostupnosť webových služieb prostredníctvom pôvodných adries bude dočasne umožnená prostredníctvom automatickej transformácie medzi pôvodnými a novými URL webových služieb

Zoznam relevantných webových služieb a URL adries:

Pôvodná URL Nová URL

https://dae.sepsas.sk/wse/Document/Document.asmx

<smallhttps://test-dae.sepsas.sk/wse/Document/Document.asmx

<smallhttps://trial-dae.sepsas.sk/wse/Document/Document.asmx

https://dae.sepsas.sk/SK_PROD/wse/Document/Document.asmx

https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/wse/Document/Document.asmx

https://trial-dae.sepsas.sk/SK_TRIAL/wse/Document/Document.asmx

https://dae.sepsas.sk/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://test-dae.sepsas.sk/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://trial-dae.sepsas.sk/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://dae.sepsas.sk/SK_PROD/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://trial-dae.sepsas.sk/SK_TRIAL/wse/TimeSeries/TimeSeries.asmx

https://dae.sepsas.sk/wse/Events/Events.asmx

https://test-dae.sepsas.sk/wse/Events/Events.asmx

https://trial-dae.sepsas.sk/wse/Events/Events.asmx

https://dae.sepsas.sk/SK_PROD/wse/Events/Events.asmx

https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/wse/Events/Events.asmx

https://trial-dae.sepsas.sk/SK_TRIAL/wse/Events/Events.asmx

https://dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://test_dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://trial_dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://dae.sepsas.sk/SK_PROD/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://test-dae.sepsas.sk/SK_TEST/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://trial_dae.sepsas.sk/SK_TRIAL/DATABRIDGE/Document/DocumentSoap.svc

https://dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

https://test_dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

https://trial-dae.sepsas.sk/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

https://dae.sepsas.sk/SK_PROD/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

https://test_dae.sepsas.sk/SK_TEST/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

https://trial_dae.sepsas.sk/SK_TRIAL/DATABRIDGE/TimeSeries2/TimeSeriesSoap.svc

Počas prechodného obdobia by na strane systémov pripájajúcich sa k systému DaE malo dôjsť k automatickej zmene URL. Dočasné presmerovanie bude dostupné na všetkých prostrediach DaE počas prechodného obdobia.
Prechodné obdobie bude ukončené dňa 30.06.2022.

Testovanie TLS 1.2 a nových URL adries

Od 08.04.2022 bolo na Trial prostredí DaE - https://trial-dae.sepsas.sk/ vypnuté využívanie šifrovacích protokolov TLS 1.0 a TLS 1.1 a taktiež bola zrušená automatická transformácia medzi pôvodnými a novými URL webových služieb.
Trial prostredie DaE je teda pripravené na testovanie využitia len šifrovacieho protokolu TLS 1.2 pre komunikáciu cez webové služby.

Aktuálne podporovanými prehliadačmiMozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge (v ktorých už nie je podporovaný Internet Explorer mode). Prehliadač Internet Explorernie je podporovaný.

Viac informácii ohľadom aktuálnej verzie obchodného systému DaE nájdete v Používateľskej príručke, ktorá je k dispozícii na stiahnutie nižšie v tabuľke.

V prípade otázok prosím kontaktujte administrátorov:
p. Benedik, tel.: +421 2 5069 2774, mobil: +421 908 979 350, mail: michal.benedik@sepsas.sk;
p. Franek, tel.: +421 2 5069 3155, mobil: +421 908 906 548, mail: peter.franek@sepsas.sk.

 

Všeobecné dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument
Používateľská príručka Pouzivatelska prirucka
Registračné formuláre Registracny_formular_subjektu.xls
Registracny_formular_uzivatela.xls
Šablóna – Zmena prípravy prevádzky Zmena_pripravy_prevadzky-sablona
Šablóna – Denná príprava prevádzky Denna_priprava_prevadzky-sablona
Šablóna – Týždenná príprava prevádzky Tyzdenna_priprava_prevadzky-sablona
Šablóna – Zníženie zmluvnej disponibility Znizenie_zmluvnej_diponibility-sablona
Prevody kontraktov – Používateľská príručka Pouzivatelska_prirucka-prevody_kontraktov


 

   

 

 

 

 

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK