Oznámenie – denné alokácie na profile SEPS/WPS

Zdieľať

Aukčná kancelária SEPS, a.s. s účinnosťou od 1.3.2005 zavádza jednostranné denné alokácie prenosových kapacít na cezhraničnom profile SEPS/WPS. Požiadavky do denných alokácií budú účastníci alokácie zadávať prostredníctvom systému DAMAS. Na obchodný deň 1.3.2005 budú požiadavky prijímané dňa 28.2.2005. Alokačný proces sa bude riadiť „Pravidlami denných alokácií voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS-WPS organizovaných jednostranne SEPS, a.s.“, zverejnených na web-stránke SEPS, a.s.

Podrobnejšie informácie je možné získať v častiach:

Aktuality