Aukčná kancelária SEPS, a.s. týmto oznamuje, že počnúc 31.7.2006 začína denné prideľovanie prenosových kapacít na cezhraničnom profile SEPS/MAVIR formou spoločnej dennej aukcie v e-Portále Damas. Viac informácií nájdete v: Oznamenie20060728.doc

Aktuality