Spoločné informačné memorandum SEPS/ČEPS

Zdieľať

SEPS, a.s. zverejňuje spoločné informačné memorandum o vnútrodennom dojednávaní cezhraničných prenosov na hranici SEPS/ČEPS v roku 2006 a Časový harmonogram pre doručovanie a vyhodnocovanie požiadaviek na prenos v rámci Intraday.

Viac informácií získate v časti:

Aktuality