Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu od 1. 1. 2024

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je „Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu od 1. 1. 2024“. Povinnosť uskutočnenia konzultácie vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EB GL“). Viac informácií nájdete v časti Verejné konzultácie.

Aktuality