Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je aktualizovaný „Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“. Povinnosť uskutočnenia konzultácie vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „nariadenie EB GL“). Viac informácií nájdete v časti Verejné konzultácie.

Zúčastniť sa na verejnej konzultácii k aktualizácii „Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“ je možné zaslaním pripomienok prostredníctvom priloženého formulára na emailovú adresu: konzultacie.ncgl@sepsas.sk

Aktuality