Verejná konzultácia k Návrhu zmien v oceňovaní regulačnej elektriny a výpočte systémovej odchýlky po pripojení k platformám aFRR (PICASSO) a mFRR (MARI)

Zdieľať

Predmetom verejnej konzultácie je „Návrh zmien v oceňovaní regulačnej elektriny a výpočte systémovej odchýlky po pripojení k platformám aFRR (PICASSO) a mFRR (MARI)“ v súlade s čl. 20 a 21 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave. Predmetná Verejná konzultácia nie je povinná podľa Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195. Viac informácii nájdete v časti Verejné konzultácie.

Aktuality