Verejná konzultácia k Návrhu zmien v oceňovaní regulačnej elektriny a výpočte systémovej odchýlky po pripojení k platformám aFRR (PICASSO) a mFRR (MARI)

Zdieľať

V súlade s článkom 20 a 21 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“), má SEPS povinnosť pripojiť sa k spoločným platformám na výmenu regulačnej elektriny z rezerv na obnovu frekvencie z aFRR a mFRR (ďalej len „európske platformy“) a uspokojovať svoje potreby na regulačnú elektrinu typu aFRR a mFRR primárne prostredníctvom týchto platforiem.

Pre úspešnú integráciu SEPS, respektíve regulačnej oblasti SR do európskych platforiem bude nevyhnutné zmeniť spôsob oceňovania regulačnej elektriny a spôsob výpočtu systémovej odchýlky, ktorý bude realizovaný v súlade so sekvenčným pripojením SEPS, respektíve regulačnej oblasti SR do platformy aFRR a následne mFRR. Návrh oceňovania regulačnej elektriny a spôsob výpočtu systémovej odchýlky je predmetom tejto verejnej konzultácie.

Návrh zmien v oceňovaní regulačnej elektriny a výpočte systémovej odchýlky po pripojení k platformám aFRR a mFRR

Cieľom predmetného Návrhu je primárne:

  • Stanovenie nového spôsobu oceňovania regulačnej elektriny pre služby aFRR, mFRR a TRV3MIN;
  • Stanovenie nového spôsobu výpočtu veľkosti a ceny systémovej odchýlky;

Riešenia prezentované v rámci Návrhu budú následne premietnuté do návrhu úprav príslušnej legislatívy.

Pripomienky k Návrhu zmien v rámci verejnej konzultácie je možné zasielať do 27.06.2023 na emailovú adresu platformy@sepsas.sk prostredníctvom Formulára na zaslanie pripomienok.

Dokumenty na stiahnutie:

Relevantné dokumenty:

  • Informácie o platforme Mari dostupné TU
  • Informácie o platforme Picasso dostupné TU
  • Pricing Methodology (Príloha 1 rozhodnutia ACER č. 03/2022) dostupná TU
  • Metodika SPBC (Príloha 1 rozhodnutia ACER č. 11/2020) dostupná TU
  • Implementačný rámec aFRR dostupný TU
  • Implementačný rámec mFRR dostupný TU