Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre rok 2025

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., zverejnila dokument Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2025 na verejnú konzultáciu.

Stratégia sumarizuje argumenty, východiská, riziká a príležitosti pre obstaranie disponibility PpS s prihliadnutím na minimalizáciu nákladov na obstaranie PpS. Viac sa dočítate TU

Aktuality