Verejná konzultácia k zmenám v Dokumente B Technických podmienok

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie (VK) sú zmeny v Dokumente B Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (TP), ktorú je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vykonať v súlade so znením § 28 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Viac informácií sa dozviete tu.

Aktuality