Verejná konzultácia k zmene minimálnej hodnoty PpS typu TRV3MIN+ a TRV3MIN-

Zdieľať

Predmetom tejto verejnej konzultácie je zmena minimálnej hodnoty PpS typu TRV3MIN+ a TRV3MIN- z 30 MW na 10 MW. Povinnosť uskutočnenia konzultácie k tejto zmene vyplýva z čl. 10 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave. Viac informácií nájdete v časti Verejné konzultácie.

Aktuality