Zber vstupných podkladov pre potreby spracovania systémovej štúdie vplyvu VTE na ES SR

Zdieľať

Zber vstupných podkladov pre potreby spracovania
systémovej štúdie vplyvu VTE na ES SR

 
V nadväznosti na postup deklarovaný SEPS, a.s., v predchádzajúcich oznamoch, uverejnených na tejto internetovej stránke v dňoch 13.12.2007, 6.12.2007 a 2.10.2007,
ktorý bol zvolený v súvislosti s vydávaním stanovísk SEPS, a.s., pre potreby získania Osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej
politiky SR a v súvislosti s pripojovaním nových VTE do PS SR, uverejňuje SEPS, a.s., nasledujúcu výzvu:
 
Názov Dokument Veľkosť
Zber vstupných podkladov pre potreby spracovania systémovej
Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR
VyzvaSEPSas_zber_podkladov.doc 34 kB
 
Predchádzajúce oznamy SEPS, a.s., nájdete v sekcii Aktuality v časti Informácie.

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality