Zverejnený Prevádzkový poriadok PPS schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0011/2023/E-PP s účinnosťou od 03. 01. 2024

Zdieľať

Dňa 3. 1. 2024 nadobudol účinnosť aktualizovaný Prevádzkový poriadok PPS schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0011/2023/E-PP zo dňa 15. 12. 2023. Dokument je k dispozícii TU.

Aktuality