1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Na návšteve v elektrickej stanici

Na návšteve v elektrickej stanici

Zdieľať

Elektrické stanice sú srdcom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Zabezpečujú prenos elektriny z miesta jej výroby (elektráreň) do blízkosti jej spotreby, kde sa následne distribuuje odberateľom a tiež tranzity v rámci európskej siete. Bežný návštevník sa do priestorov stanice z bezpečnostných dôvodov nedostane. My vám vďaka nášmu blogu umožníme vstúpiť do tohto sveta elektrickej energie.

Prvá vec, ktorá vás pravdepodobne pri vstupe do elektrickej stanice (ESt) prekvapí, je jej veľká rozloha. Nájdeme tu budovu spoločných prevádzok, domčeky ochrán, transformátory, elektrické polia a mnohé ďalšie zariadenia a budovy, ktorých úlohou je elektrinu transformovať, prenášať, merať, regulovať, a mnohé iné. Preto tu návštevník vidí množstvo rôznych strojov, prístrojov, káblov a zariadení, ktoré pracujú v dokonalej harmónii a zabezpečujú spoľahlivý a bezpečný tok elektrickej energie.

Keďže elektrina v týchto priestoroch prúdi neustále, všade počuť jemný bzukot spôsobený korónou, ktorého intenzita je rôzna pre rôzne napäťové hladiny. Je fascinujúce sledovať, ako táto energia dokáže rozhýbať svet okolo nás.

Rozdelenie staníc

Celkovo má SEPS na Slovensku v súčasnosti 22 elektrických staníc. Delíme ich na viacero typov, a to podľa ich funkcie a podľa ich spôsobu ovládania.

Podľa funkcie rozlišujeme:

  • spínacie stanice – spínajú a rozvádzajú elektrickú energiu pri rovnakom napätí
  • transformovne – majú spínaciu časť a tiež transformujú napätie na inú veľkosť a prenášajú energiu pri rôznych napätiach
  • meniarne – menia frekvenciu striedavého prúdu, prípadne menia striedavý prúd na jednosmerný a opačne – takéto stanice SEPS nemá, na Slovensku sú najmä súčasťou železničnej infraštruktúry

Podľa spôsobu ovládania ich delíme na:

  • ovládané miestne – prevádzka a riadenie ESt sú vykonávané miestnou obsluhou – trvale prítomným obslužným personálom
  • diaľkovo ovládané (zo Slovenského elektrotechnického dispečingu) za prítomnosti miestnej obsluhy
  • diaľkovo riadené – dôležité úkony pri ovládaní ESt sa vykonávajú na diaľku z dispečingu v Žiline

Z dôvodu komplexného znižovania nákladov aj bezpečnostných rizík v súčasnosti SEPS prechádza na bezobslužnú prevádzku ESt. V staniciach postupne prebieha rekonštrukcia a inovácia tak, aby mohli byť diaľkovo monitorované a riadené zo Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline.

Ale návšteva elektrickej stanice nie je len o technológii – je to aj o bezpečnosti a udržateľnosti. Operátori elektrickej stanice musia dodržiavať prísne bezpečnostné protokoly, aby zabezpečili, že prevádzka prebieha bezpečne pre zamestnancov aj pre okolité prostredie.

Najstaršia a najmladšia

Prvou elektrickou stanicou dnešnej prenosovej sústavy na území Slovenska je elektrická stanica Bystričany. Rozvodňa 220 kV a transformácia 220/110 kV bola uvedená do prevádzky 15.10.1953. Dnes je stanica po rekonštrukcii a od roku 2020 je jednou z najmodernejších staníc s napätím 400 kV a transformáciou 400/110 kV.

Medzi najstaršie elektrické stanice patrí ESt Sučany. Transformovňa 400/220/110 kV Sučany bola uvedená do prevádzky v roku 1959 s napätím 220 kV. V roku 1969 začala pracovať 400 kV rozvodňa. V 80-tych rokoch sa v jej areáli – tak ako vo väčšine elektrických staníc v tomto období – chovali ovce, ktoré slúžili ako prírodné kosačky trávy. :-)

Najmladšou elektrickou stanicou postavenou „na zelenej lúke“ je elektrická stanica Gabčíkovo z roku 2015.

Najnovším prírastkom v portfóliu elektrických staníc Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy budú stanice v bratislavských Vajnoroch a v Ladcoch, ktoré sú v súčasnosti vo fáze prípravných a projekčných prác. Predpokladaný termín dokončenia je v roku 2025, resp. 2026.

Ako sa dostane elektrina z elektrárne až do mojej lampičky?

Ako prebieha celý tok elektrickej energie od jej výroby až po jej spotrebu sa zaoberá Zmudri G. Vo videu, ktoré vzniklo v spolupráci so SEPS sa dozviete ako prenos elektriny funguje. A to od jej výroby až po moment, keď šťuknete vypínačom a v miestnosti sa rozsvieti svetlo. Môžete si ho pozrieť na našom youtube kanáli: Ako sa elektrina z elektrárne dostane až do mojej lampičky? – YouTube

 

Blog