1. Úvodná stránka
  2. Blog
  3. Na Slovensku vznikajú Centrá popularizácie fyziky

Na Slovensku vznikajú Centrá popularizácie fyziky

Zdieľať

Popularizácia prírodných vied, vzbudenie záujmu o ich štúdium, osvojovanie si poznatkov prostredníctvom bádateľských a experimentálnych aktivít, či vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu mládeže k fyzike – to sú ciele, s ktorými na Slovensku postupne vznikli Centrá na popularizáciu fyziky. Za posledné dva roky vznikli za podpory SEPS hneď dve, a to na západe a na východe krajiny.

Fyzika  patrí medzi základné prírodné vedné disciplíny  a zohráva kľúčovú úlohu vo vývoji technológií a inovácií. Centrá sa snažia ukázať, že fyzika nie je len suchou teóriou, ale aj fascinujúcou vedou plnou zaujímavých javov a experimentov. Zameriavajú sa najmä na žiakov základných a stredných škôl, učiteľov a širokú verejnosť. Snažia sa nielen vzdelávať, ale aj inšpirovať k ďalšiemu štúdiu a kariére v oblasti fyziky a príbuzných vedných disciplín.

   

Na Slovensku sú v súčasnosti takéto centrá tri. Ako prvé vzniklo v minulosti  Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine. O jeho založenie sa zaslúžil známy popularizátor fyziky PaeDr. Jozef Beňuška, PhD. Práve toto centrum inšpirovalo SEPS podporiť prostredníctvom priamej podpory vo výške 30.000 eur z Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis založenie podobných centier v Trnave a v Michalovciach. V máji 2023 tak v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom svoje brány otvorilo ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a v júni 2024 v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom Centrum popularizácie fyziky v priestoroch SOŠ elektrotechnickej  v Trnave.

Všetky tri centrá sa snažia prebudiť zvedavosť a záujem o fyziku prostredníctvom interaktívnych expozícií, workshopov a prednášok. Ich vznik je zároveň reakciou na zvýšený dopyt po absolventoch technických odborov na trhu práce. V SEPS veríme, že aj vďaka týmto centrám sa zvýši záujem o štúdium technických odborov, a Slovensko získa šikovných mladých ľudí, ktorí budú v budúcnosti stáť na čele inovácií a pokroku aj v oblasti elektroenergetiky.

Blog