Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
  Inštalovaný výkon
 
Základné údaje prenosovej sústavy

Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2020

Vonkajšie elektrické vedenia - dĺžky vedení

Napätie
(kV)
Dĺžka trasy vedenia (km) Rozvinutá dĺžka
(km)
jednoduché dvojité VSV celkom
400 1 341,510 379,728 18,678 1 739,916 2 138,322
220 487,234 140,823 0,000 628,057 768,880
110 0,254 21,093 18,678 40,025 79,796
Spolu 1 828,998 541,644 37,356 2 407,998 2986,998

Vonkajšie elektrické vedenia - počet stožiarov

Napätie
(kV)
Jednoduché
(ks)
Dvojité
(ks)
VSV
(ks)
Celkom
(ks)
400 3 878 1 188 64 5 130
220 1508 454 0 1 962
110 1 81 0 82
Spolu 5 387 1 723 64 7 174

Elektrické stanice

Napätie
(kV)
Počet rozvodní
(ks)
Počet polí
(ks)
400 20 143
220 6 40
110 1 24
Spolu 27 207

Vývoj počtu rozvodní

Sieťové transformátory

Prevod napätia
(kV/kV)
Počet transformátorov
(ks)
Celkový výkon
(MVA)
400/220 3 1 400
400/110 30 8 980
220/110 8 1 600
Spolu 41 11 980

Vývoj počtu transformátorov  
Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky

Napätie
(kV)
Počet ochrán
digitálnych
(ks)
Počet ochrán elektromech.
(ks)
Počet ochrán elektronických
(ks)
Počet ochrán
hybridných
(ks)
400 684 10 27 2
220 138 7 11 0
110 181 6 0 0
35 32 3 0 0
33 56 0 0 0
22 7 17 0 0
10.5 57 22 3 0
6.3 9 0 0 0
0.4 17 0 0 0
kostra 36 0 4 0
Spolu 1 217 65 45 2

Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK