Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
  Inštalovaný výkon
 
Základné údaje prenosovej sústavy

 

Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2021

Vonkajšie elektrické vedenia - dĺžky vedení

Napätie
(kV)
Dĺžka trasy vedenia (km) Rozvinutá dĺžka
(km)
jednoduché dvojité VSV celkom
400 1 373,533 472,858 18,678 1 865,069 2 356,604
220 409,686 140,188 0,000 549,874 690,062
110 0,254 21,096 18,678 40,028 79,802
Spolu 1783,473 634,142 37,356 2 454,971 3126,468

Vonkajšie elektrické vedenia - počet stožiarov

Napätie
(kV)
Jednoduché
(ks)
Dvojité
(ks)
VSV
(ks)
Celkom
(ks)
400 3 958 1 480 64 5 502
220 1251 454 0 1 705
110 1 81 0 82
Spolu 5 210 2015 64 7 289

Elektrické stanice

Napätie
(kV)
Počet rozvodní
(ks)
Počet polí
(ks)
400 20 147
220 6 37
110 1 24
Spolu 27 208

Vývoj počtu rozvodní

Sieťové transformátory

Prevod napätia
(kV/kV)
Počet transformátorov
(ks)
Celkový výkon
(MVA)
400/220 3 1 400
400/110 31 9 230
220/110 6 1 200
Spolu 40 11 830

Vývoj počtu transformátorov  
Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky

Napätie
(kV)
Počet ochrán
digitálnych
(ks)
Počet ochrán elektromech.
(ks)
Počet ochrán elektronických
(ks)
Počet ochrán
hybridných
(ks)
400 686 0 26 2
220 127 3 11 0
110 185 6 0 0
35 32 3 0 0
33 59 0 0 0
22 5 17 0 0
10.5 64 22 3 0
6.3 9 0 0 0
0.4 17 0 0 0
kostra 37 0 4 0
Spolu 1 221 51 44 2

Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK