Investície SEPS, a.s. v roku 2007

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. plánuje tento rok investovať 1,845 miliardy korún. Investície budú smerovať hlavne do výstavby a rekonštrukcie vedení, rekonštrukcie transformovní, dokončenia nového dispečerského riadenia a do informačných a obchodných systémov. Minulý rok investovala spoločnosť 1,19 miliardy korún.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy