Novoročné stretnutie členov predstavenstva SEPS a.s. so zástupcami médií

Zdieľať

Predbežné hospodárske výsledky akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava za rok 2007 a hlavné úlohy, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnej a spoľahlivej prevádzky Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky na rok 2008, boli hlavnými témami diskusie na stretnutí členov predstavenstva spoločnosti so zástupcami médií, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. januára 2008, v reštaurácii Štefánka v Bratislave.

BRATISLAVA 10. januára (SITA) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) podľa predbežných výsledkov dosiahla v minulom roku tržby vo výške približne 14,6 mld. Sk. Ako uviedol na stretnutí s novinármi člen predstavenstva SEPS, a.s. Vladimír Ševčík, v porovnaní s predchádzajúcim rokom tržby poklesli zhruba o 250 mil. Sk. Spoločnosť podľa predbežných výsledkov dosiahla vlani hrubý zisk vo výške približne 1,55 mld. Sk, čo by malo podľa Ševčíka predstavovať medziročný nárast približne o 10 %. „Hlavnými faktormi, ktoré v minulom roku ovplyvnili hospodárenie spoločnosti, boli výnosy z aukcií cezhraničných profilov, ako aj zníženie vlastných nákladov spoločnosti,“ dodal Ševčík.

SEPS, a.s. by na investičné projekty chcela použiť z minuloročného zisku okolo 80 %, zvyšok by mal smerovať na dividendy. „O definitívnom rozdelení zisku však rozhodne akcionár až na valnom zhromaždení na jar tohto roku,“ doplnil generálny riaditeľ SEPS, a.s. Peter Adamec. Podla člena predstavenstva SEPS, a.s. Rudolfa Kvetána prenosová sústava potrebuje v tomto roku na investičné projekty zhruba 2,5 mld. Sk. „Plánujeme investovať najmä do rekonštrukcií prenosovej siete a rozvodní, informačných technológií, ako aj do výstavby dispečerského trenažéra,“ dodal Kvetán. SEPS, a.s. ku koncu minulého roka zamestnávala 564 pracovníkov. „Postupne plánujeme znižovať počet zamestnancov, nebude to však nejaké dramatické prepúšťanie,“ konštatoval Adamec.

SEPS, a.s. vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti, a to na Slovenské elektrárne, SEPS, a.s. a Tepláreň Košice. SEPS, a.s. vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií SEPS,a.s. má vo svojom portfóliu Fond národného majetku SR, akcionárske práva k akciám však vykonáva rezort hospodárstva.

Zdroj: SEPS, a.s.

Tlačové správy