Poľský kapacitný mechanizmus – príležitosť participácie pre slovenské subjekty

Zdieľať

Na základe informácii zo strany poľského prevádzkovateľa prenosovej sústavy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), bude v súlade s podmienkami a modelom poľského kapacitného mechanizmu schváleného zo strany EK umožnená cezhraničná participácia pre subjekty, ktoré splnia stanovené podmienky určené poľskou stranou.

Podrobnejšie informácie o poľskom kapacitnom mechanizme, ako aj podmienkach a pravidlách pre potenciálnych záujemcov nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade dostupnosti ďalších relevantných informácii k predmetnej problematike, bude o nich spoločnosť SEPS informovať prostredníctvom svojho webového sídla.

Akékoľvek otázky týkajúce sa uvedenej problematiky je možné adresovať na: rynek.mocy@pse.pl

Priložené dokumenty:

Capacity_Market_Act
Capacity_Market_Rules
Capacity_Market_Rules-Appendixes
Target_solution_for_foreign_capacity_participation…
Základné_tézy

Zdroj: SEPS

Tlačové správy